O službě

Webová služba Končim s hulenim je projektem SANANIMu, realizovaným pod názvem „Internetová léčebná intervence pro uživatele konopných látek“.

Jejím cílem je upozornit nejen uživatele, ale i širokou veřejnost na možná rizika intenzivního užívání konopí a těm, kteří chtějí své hulící návyky změnit, nabízí podpůrný program online léčby.

Podle posledních údajů Národního monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti žije v ČR aktuálně až 87 tisíc lidí ve věku 15-64 let ve vysokém riziku vzniku závislosti (problémového užívání), dalších více než 100 tisíc na úrovni středního rizika. Pro všechny, kteří chtějí zjistit, jak na tom v tomto ohledu jsou, nabízí web jednoduchý screeningový test, který na základě uvedené intenzity užívání a výskytu přidružených problémů uživateli navrhne adekvátní možnosti, jak daný stav řešit.

Program online léčby a také systém self testu převzal SANANIM od zkušeného provozovatele v Nizozemsku, organizace Jellinek, která se léčbě a podpůrným službám pro uživatele drog v prostředí internetu úspěšně věnuje již více než 10 let. Obsah byl lokalizován do češtiny a také přizpůsoben českým podmínkám a specifikům (zejména s ohledem na rozdílnou legislativu a „marihuanouvou historii“ obou států).

Kontakt:

Drogové informační centrum SANANIM
e-mail: dic@sananim.cz
tel.: 284 822 872
 
Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Generálním partnerem SANANIM z. ú. je Nadace České spořitelny.

 

CHCETE PODPOŘIT NAŠI SLUŽBU? Od května 2016 máte jedinečnou příležitost tak učinit prostřednictvím aplikace MELINDA - dárcovské aplikace České spořitelny. STAHUJTE ZDE.